Beheerovereenkomsten

  • ​​Als​ landbouwer kunt u op percelen of delen van percelen beheerovereenkomsten sluiten met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).
  • U voert op die percelen 5 jaar lang beheermaatregelen uit voor meer biodiversiteit in het landbouwgebied.
  • In ruil voor uw inspanningen ontvangt u jaarlijks een vergoeding.
  • De beheerovereenkomsten kunnen alleen in beheergebieden gesloten worden. Daar dragen de beheerovereenkomsten het meest bij aan de biodiversiteit. De beheerovereenkomsten voor het onderhoud van kleine landschapselementen kunnen landbouwers wel in heel Vlaanderen sluiten.
  • Een bedrijfsplanner van de VLM begeleidt u van aanvraag tot het definitief sluiten van een beheerovereenkomst. Ook tijdens de looptijd van de beheerovereenkomst kunt u altijd terecht bij uw bedrijfsplanner .​

 


​​De beheerovereenkomsten maken deel uit van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), en worden gefinancierd met Vlaamse en Europese middelen.​​Logo EU 

 

VLM roept landbouwers op om tijdig beheerovereenkomsten aan te vragenhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/beheerovereenkomsten-aanvragen-voor-1september.aspxVLM roept landbouwers op om tijdig beheerovereenkomsten aan te vragen11-7-2024 22:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/kruidenrijke%20akkerrand%203%20verkleind.jpg" style="BORDER:0px solid;" />
Bekijk de video ‘Beheerovereenkomsten: maaien en het maaisel afvoeren'https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Video_maaien_en_afvoeren.aspxBekijk de video ‘Beheerovereenkomsten: maaien en het maaisel afvoeren'4-7-2024 22:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Filmpje%20maaien%20en%20afvoeren.png" style="BORDER:0px solid;" />
Meer weten over de beheerovereenkomsten? Kom naar de demodag in Brecht!https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/demodagBOBrecht.aspxMeer weten over de beheerovereenkomsten? Kom naar de demodag in Brecht!6-6-2024 22:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Beheerovereenkomsten/foto%20demodag%20Aarschot.jpeg" style="BORDER:0px solid;" />
Vlaamse overheid voorziet tot 20 000 euro voor projecten die goed zijn voor landbouw én natuurhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/oproep_landbouw_natuur_2024.aspxVlaamse overheid voorziet tot 20 000 euro voor projecten die goed zijn voor landbouw én natuur27-5-2024 22:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Beheerovereenkomsten/botanisch%20beheer.JPG" style="BORDER:0px solid;" />
Bedrijfsplanners van de Vlaamse Landmaatschappij en Natagriwal wisselen ervaringen en ideeën uit rond beheerovereenkomstenhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Natagriwal.aspxBedrijfsplanners van de Vlaamse Landmaatschappij en Natagriwal wisselen ervaringen en ideeën uit rond beheerovereenkomsten27-5-2024 22:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Beheerovereenkomsten/Natagriwal/IMG_20240507_115751747_HDR.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

 

 

Terug naar boven